Udruženja građana Digital Innovation Solutions

bavi se edukacijom i podrškom razvoju znanja i veština povezanih sa informaciono multimedijalnim tehnologijama, kao i razvijanjem i promocijom inovativnih tehnologija. 

Ciljevi  udruženja su:

  • Edukacija preduzetnika i ostalih privrednih subjekata, sa ciljem korišćenja Google digitalnih alata za promociju proizvoda i usluga na Google mapama;
  • Promocija, edukacija i podrška razvoju znanja i veština povezanih sa informaciono multimedijalnim tehnologijama;
  • Razvijanje inovativnih tehnologija, promocija informatičkih tehnologija sa ciljem povećavanja vidljivosti privrednih subjekata na Google mapi;
  • Bezbednost i sigurnost (društvene mreže, zaštita od svih vidova nasilja, mobinga);
  • Organizovanje umetničkih, muzičkih, etnomuzikoloških i drugih stručnih edukatvinih radionica, seminara i kongresa sa ciljem  promovisanja i upoznavanja građana sa tradicijom, kulturom i umetnošću;
  • Unapređivanje i razvoj srpske i balkanske kulture i umetnosti u Srbiji i inostranstvu;
  • Očuvanje i negovanje tradicije, kulture i umetnosti.