Položaj žena u preduzetništvu

Položaj žena u preduzetništvu Preduzetnice donose novu vrednost privrednoj klimi koju su do nedavno uglavnom stvarali muškarci, te je neophono žene sve više osposobljavati da

Više »